Fel i bokföringen inte hela världen – om de rättas i tid

Fel i bokföringen inte hela världen – om de rättas i tid

BokföringFel i bokföringen råkar de flesta ut för som bokför själva, men det är inte hela världen. Speciellt inte om det rättas till i ett tidigt skede. Ett bra tips är att stämma av varje månad. Då är det enklare att upptäcka en missad el- eller telefonräkning. Det händer även lätt att man råkar kasta om någon siffra. Ibland kan ett belopp ha dragits från banken, men underlag saknas.

Alla dessa fel är enkla att avhjälpas om de bara upptäcks i tid. Du får genom att göra månadsavstämningar en mer rättvis bild av hur bolaget fungerar och slipper också att göra rättelser till Skatteverket. Upptäcks felet senare måste både bokföring och momsrapporten till Skatteverket rättas och det blir betydligt mycket krångligare.

Såg här gör du för att att rätta:

1. Leta upp den felaktiga posten.

2. Skapa en ny bokföringspost där du befinner dig i bokföringen.

3. Nolla ut den felaktiga posten med den nya och gör sedan rätt bokföringsrader på den nya. Skriv ned vad som hänt på den nya posten så att det enkelt går att följa.

4. Korsreferera på både den gamla och nya posten. Skriv verifikationsnummer, datum och vem som rättat.

Kontakta oss på Adact om du behöver vägledning.