Friskvård och löneväxling‏

Friskvård och löneväxling‏

Att löneväxla genom bruttolöneavdrag innebär att den anställde accepterar en lägre lön i utbyte mot en förmån. Detta leder till att skatt och arbetsgivaravgifter blir lägre. Samtidigt påverkas den anställdes sjuklön, a-kasseersättning, pension med mera negativt.

FrisvårdFörmån för friskvård får dock inte vara utbytbart mot kontant lön om den ska vara skattefri. Det går alltså inte att låta den anställde avstå från bruttolön i utbyte mot motion och friskvård. 

Notera att om en anställd måste gå ner i bruttolön för att få friskvårdsförmån blir denna förmån skattepliktig för samtliga anställda som utnyttjar förmånen.

Det är dock ingenting som hindrar att en arbetsgivare låter de anställda betala en del av sin friskvård genom nettolöneavdrag. Denna typ av avdrag påverkar inte skatten utan ses som en betalning för den aktuella aktiviteten. Detta kan användas om den anställde exempelvis köper ett gymkort för ett högre belopp än det företaget betalar ut som friskvårdsförmån. Väljer den anställde sedan från denna typ av motion får han eller hon inte högre lön.

Arbetsgivaren får enbart göra avdrag för momsen för den delen som arbetsgivaren står för.