Höjd övre skiktgräns

Höjd övre skiktgräns

Den övre skiktgränsen höjs till 625 800 kronor under 2016. På inkomster över detta tas statlig inkomstskatt ut med ytterligare fem procent (värnskatten), alltså 25 procent.

Den nedre skiktgränsen är oförändrad (430 200 kronor).

Brytpunkterna blir 443 200 kronor respektive 638 800 kronor för personer under 65 år. Brytpunkterna är samma som värdet av skiktgränserna före grundavdraget.