Anmäl vinstutdelning

Gör det du är bäst på, det gör vi

Anmäl vinstutdelning

Har beslut om vinstutdelning till aktieägarna gjort på en extra bolagsstämma? Då ska bolagsstämmoprotokollet skickas till Bolagsverket. Detta framgår i det 18:e kapitlet 10 § i aktiebolagslagen.