Anmäl vinstutdelning

Anmäl vinstutdelning

Har beslut om vinstutdelning till aktieägarna gjort på en extra bolagsstämma? Då ska bolagsstämmoprotokollet skickas till Bolagsverket. Detta framgår i det 18:e kapitlet 10 § i aktiebolagslagen.