Förtydligande angående avdrag för representation

Förtydligande angående avdrag för representation

Avdrag vid representationVid årsskiftet ändrades reglerna kring avdragsrätt för representation. Enligt de nya reglerna medges momsavdrag på ett beskattningsunderlag om högst 300 kronor. Samtidigt försvinner möjligheten att inkomstskatterättsligt göra avdrag för representationskostnader vid lunch, middag, supé och annan förtäring. Avdrag i inkomstskattehänseende får enbart göras vid utgifter för förfriskningar och enklare förtäring som inte kan räknas som en måltid. Den utökade avdragsrätten för moms som i stället införs gäller både vid intern och extern representation.

För att avdraget ska medges ska utgifterna ha ett omedelbart samband med verksamheten. Kostnaderna får inte vara högre än vad som anses skäligt.

Precis som tidigare måste den skatteskyldige bedriva en verksamhet som medför avdragsrätt eller rätt till återbetalning av moms.

Representation i andra sammanhang än i samband med förtäring berörs inte av ändringen.

Här kan du läsa mer om Skatteverkets ändring.

Har du frågor, kontakta oss på Adact.