Förändringar på punktskatteområdet

Förändringar på punktskatteområdet

PunktskattUnder 2017 kommer flera förändringar ske på punktskatteområdet. Här följer några exempel på områden där förändring sker.

  • Reklamskatten sänks. Skattesatsen för annonser i periodiska publikationer sänks från tre procent till 2,5 procent. Skattesatsen för övriga annonser och reklam sänks från åtta procent till 7,65 procent.
  • En punktskatt på kemikalier i viss elektronik införs. Skatten tas ut med åtta kronor per kilogram för vitvaror och med 120 kronor per kilogram för annan elektronik. Det maximala skattebeloppet är dock 320 kronor per vara.
  • Punktskatten på öl, vin och andra jästa drycker höjs med 4 procent. Punktskatten på sprit höjs med 1 procent.
  • Lägre energiskatt på el för datorhallar med 0,5 öre per kilowattimme. Således samma skattenivå som i industrins tillverkningsprocess.
    Datacenterbranschen är en ny intressant industrigren och på stark frammarsch i Sverige. Det rör sig här om stora anläggningar som förbrukar stora mängder energi. De största på området är anläggningar för exempelvis Google och Facebook.
  • De ska ske en årlig omräkning av skattesatserna för bensin och dieselbränsle för 2017 och framåt.  Omräkningen innebär för 2017 att skatten på bensin, miljöklass 1, höjs med 19 öre per liter (23,75 öre inklusive moms). Skatten på dieselbränsle, miljöklass 1, höjs med 16,8 öre per liter (21 öre inklusive moms).

Förändringarna trädde i kraft den 1 januari 2017. Kemikalieskatten på elektronik införs den 1 april 2017.

Har du funderingar på hur du och ditt företag påverkas, kontakta oss på Adact.