Vad är SIE?

Vad är SIE?

SIESIE är en standard som gör det enkelt att flytta ekonomisk information mellan olika program, användare och företag. Ordet står för Standard Import och Export. Det är en öppen standard som ska förenkla överföring av data oavsett programvaruleverantör.

Genom att överföra data med en SIE-fil undviker man de fel som riskerar att uppkomma om överföringen sker manuellt.

Det finns fem olika SIE-format.

SIE 1 – Årssaldon, årets ingående och utgående saldon för samtliga konton i kontoplanen.

SIE 2 – Periodsaldon, all information från typ 1 samt månadsvisa saldoförändringar.

SIE 3 – Objektsaldon, typ 2 med saldon även på objektsnivå.

SIE 4 – Transaktioner innehåller enbart verifikationer. Används då ett försystem, exempelvis ett löneprogram, ska generera bokföringsorder för inläsning i bokföringssystem.

SIE 5 väntas komma under året. Det kommer innefatta SIE 4-fil med tillägg för underliggande reskontror samt anläggningsregister.