Bra att tänka på inför årsskiftet

Bra att tänka på inför årsskiftet

Nu lider året mot sitt slut och som vanligt finns den en del punkter som är viktigt att tänka på inför årsskiftet.

Vi går igenom fyra viktiga punkter.

1. Har du koll på inkomstgränser och skatteuttag 2021?

Beskattning av fysiska personers inkomster från tjänst eller näringsverksamhet (enskild firma bland annat) sker enligt en progressiv skala. Årsinkomsten upp till 537 200 kr beskattas enbart med kommunalskatt. Kommunalskatten varierar beroende på var i landet man är folkbokförd. Den genomsnittliga kommunalskatten är cirka 32 procent. På belopp över 537 200 kr betalar man också statlig skatt på 20 procent.

Hur mycket man får i pension är kopplat till inkomsten. Maximal pension har man tjänat in om man har en inkomst på 550 374 kronor. Inkomster utöver detta ger inte högre pension.

Inför årsskiftet är det viktigt att planera gällande löner, utdelning i fåmansbolag och pensionsavsättningar. Tala med din redovisningskonsult eller revisor redan nu.

Reglerna gäller kalenderår så i januari är det för sent att göra något åt 2021.

2. Att tänka på om du har inkomst från enskild firma och handelsbolag

Har du enskild firma eller handelsbolag kan du göra sättningar av din vinst till periodiseringsfond och expansionsfond och på det sättet skjuta en del av beskattningen på framtiden.

Det är speciellt intressantför den som har aktiv näringsverksamhet och är född 1956 eller som närmar sig 65-årsdagen inom något år. När du uppnått pensionsåldern blir egenavgifterna lägre. Det gäller från och med det år man fyller 66 år (avgift endast 10,21 procent). Samma sak gäller den som tagit ut hel ålderspension före 65-årsdagen.

Som ålderspensionär har man även ett högre grundavdrag och jobbskatteavdrag.

3. Utdelningsplanering för fåmansaktiebolag

För att kunna utnyttja reglerna om lönebaserat utdelningsutrymme för kvalificerade fåmansbolagsaktier under 2022 måste man ta ut löner under 2021 inom ett visst spann. Din redovisningskonsult eller revisor kan hjälpa dig med detaljerna.

Om de totala lönerna (inklusive ägarlöner) i företaget överstiger 4 910 400 kr ska ägaren eller närstående till denne ta ut en lön på minst 654 720 kr (9,6 inkomstbasbelopp) under 2021.

Är de totala lönerna lägre än 4 910 400 kr beräknar lönebeloppet på följande sätt:
6 IBB + 5% x löner till anställda inkl. ägares lön 2021 (6 inkomstbasbelopp = 409 200 kr 2021)

Notera att bolag som fått statliga bidrag i samband med Covid-19 bör vara observant på riskerna med att göra större utbetalningar eller förändringar av lönerna. Tala med din redovisningskonsult eller revisor som kan hjälpa till med detta.

4. Fortfarande en skattefri förmån under 2021 till anställda

Under perioden 1 januari – 31 december 2021 gäller en tillfällig skattefrihet för gåvor som innebär att du inte förmånsbeskattas för gåvor från din arbetsgivare så länge gåvornas värde sammantaget inte överstiger 2 000 kr och att de inte lämnas i pengar. Gåvan kan kombineras med julgåva till personalen som i år är max 500 kr inkl. moms.