Billigare att anställda för enskild firma‏

Billigare att anställda för enskild firma‏

Enskild firmaRegeringen har gett förslag på ett ”växa-stöd” för den första anställningen som görs i en enskild firma. Stödet innebär sänkta arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt. Löneskatten för enmansföretag infördes 1 juni 2006 och togs sedan bort av den borgerliga regeringen. Nu är förslaget att den ska återinföras delvis eller temporärt. Enligt förslaget ska den nya lagen träda i kraft 1 januari 2017 och tillämpas på de ersättningar som betalas ut till och med 31 december 2021.

Förslaget innebär att enmansföretag som anställer en person enbart ska betala ålderspensionsavgift på den ersättning som betalas till den anställde.

Med enmansföretag menas enskild näringsidkare som inte haft någon anställd efter 31 december 2015. För att anställningen ska vara nedsättningsberättigad ska den omfatta minst tre månader och en arbetstid på 20 timmar per vecka. Nedsättning gäller upp till en månadslön på 25 000 kronor under högst tolv månader.