Skiktgränsen räknas upp

Skiktgränsen räknas upp

Regeringen föreslår att skiktgränsen räknas upp. Det är den nedre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbar förvärvsinkomst 2017 som enligt förslaget ska räknas upp med förändringen i konsumentprisindex plus en procentenhet.

438 400 kronor beräknas den nedre skiktgränsen för 2017 bli efter höjningen. Den övre skiktgränsen beräknas uppgå till 644 000 kronor för samma år. Ändringarna ska enligt förslaget träda i kraft 1 januari 2017.