Se upp för förbjudet lån i aktiebolag

Se upp för förbjudet lån i aktiebolag

Förbjudna lånDet finns förbjudna lån för aktiebolag. Nedan följer några lån som inte är tillåtna.

–        Ett aktiebolag får inte låna ut pengar till ägaren eller närstående till denne (aktiebolagslagen 21 kapitel).

–        Lagen ska skydda aktie- och fordringsägare och i förlängningen även de anställda. Förbudet från 1973 har som syfte att det inte ska vara möjligt att komma undan beskattning genom lån i stället för lön eller utdelning. Detta gäller även styrelseledamöter, vd och deras närstående.

–        Bryter man mot lagen kan det ge upp till ett års fängelse. Normalt sett leder det dock till böter och skattetillägg.

–        Lån till andra företag i samma koncern eller kommersiella lån är undantagna. Det går även att få dispens från förbudet. Skäl för detta kan till exempel vara generationsskifte.