Avdrag för sommarpresenter

Avdrag för sommarpresenter

SommarpresentMånga ger sommarpresenter till anställda eller kunder för att visa extra uppskattning. Det gäller dock att ha koll på vilka regler som gäller så att mottagaren inte blir skattepliktig.

Det går bra att ge de anställa kläder av mindre värde och andra enklare gåvor med företagets logotyp på. Gåvorna måste uppfylla kraven enligt regler för personalvårdsförmåner. Övriga gåvor är skattepliktiga. Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter ska erläggas och kontrolluppgift lämnas in. Gåvans kostnad är avdragsgill för arbetsgivaren.

Gåvor till kund är enbart avdragsgilla om det handlar om reklam- eller representationsgåvor. En reklamgåva är en gåva som ges till många personer. Den är av enklare slag och oftast försedd med företagslogotyp. Avdrag går att göra för reklamvärdet av gåvan, vilket kan vara svårt att beräkna.

En representationsgåva är personlig och lämnas direkt i anslutning till representationen. Det kan vara exempelvis en chokladkartong eller en bok. Avdrag kan göras på 180 kronor plus mervärdesskatt.

Har du frågor angående sommarpresenter och avdrag, kontakta oss på Adact.