Planera semester på arbetsplatsen

Planera semester på arbetsplatsen

SemesterNu är det snart semester och hög tid att förbereda arbetsplatsen för ledigheten.

Ta fram information om vad som gäller i sommar angående öppettider och liknande. Kommunicera detta till kunderna i lämpliga kanaler, exempelvis via webb, sociala medier och genom autosvar på mailen.

Kommunicera även till leverantörer och partners om hur det ser ut i sommar. Vem ska de vända sig till med sina frågor till exempel?

Självklart måste vikarier och andra medarbetare informeras om vad som händer. Alla måste känna till öppettider, särskilda rutiner, ansvariga chefer och kontaktpersoner under sommaren. Ett smart sätt att informera alla är att sätta ihop informationen i ett dokument som du ger de anställda via flera kanaler – mail, intranät och på möten. Ta gärna fram ett gemensamt frånvaromeddelande till mailen.

Delegera chefsansvaret så som attest- och beslutsrätt. Informera om vem som bär ansvaret respektive vecka. Bevaka även varandras inboxar. Informera även om kontaktvägar vid en eventuell kris.

När det gäller fakturering och betalningar, se till att skapa rutiner för vem som är ansvarig för detta. Planera löneutdelningar i förväg.