Allt du behöver veta om vinstmarginal

Allt du behöver veta om vinstmarginal

Vinstmarginal, allt du behöver vetaVinstmarginalen är ett nyckeltalet som visar på ett företags lönsamhet. Den visar storleken på vinsten i förhållande till omsättningen. Vinstmarginalen är bra att använda när man vill se hur lönsamt ett företag är i förhållande till konkurrenterna.

Vinstmarginalen räknas ut genom att resultatet före finansiella kostnader delas med nettoomsättningen. Formeln leder till vinstmarginalen efter att rörelsens kostnader dragits av. För att öka vinstmarginalen behöver kostnaderna minska eller omsättningen öka.

Används bäst som jämförelse med konkurrenter

Att enbart titta på vinstmarginalen ger dock inte rätt bild. Finansieringskostnaderna utesluts nämligen i beräkningen. Vinstmarginalen tar alltså inte hänsyn till de medel som företaget använder för investeringar i verksamheten. Ett företag kan alltså ha en hög vinstmarginal, trots att det är högt belånat. Vinstmarginalen används därför bäst för jämförelser med konkurrenter.

Behöver du hjälp eller rådgivning. Kontakta oss på Adact.