Ny företagsbeskattning – beslut fattades den 14 juni

Ny företagsbeskattning – beslut fattades den 14 juni

Nya skatteregler för företag innebär bland annat att bolagsskatten sänks och att ränteavdragen i bolagssektorn begränsas för vissa företag. När reglerna är fullt införda, och för företag vars räkenskapsår startar från och med den 1 januari 2021, så kommer bolagsskatten att vara 20,6 procent.

De nya skattereglerna börjar gälla den 1 januari 2019.

Läs mer här.