Uppskov med inkomstdeklarationen

Uppskov med inkomstdeklarationen

Foto: Jeanette Andersson

Foto: Jeanette Andersson

Den 2 maj ska inkomstdeklarationen för enskild firma vara inlämnade. Det finns dock möjlighet att begära anstånd till och med 31 maj om det finns särskilda skäl.

En semestervecka räknas inte som ett särskilt skäl, men en längre resa eller förhinder på grund av arbete att besöka hemorten under tiden för deklarationen ger möjlighet att begära anstånd. Ett annat skäl kan vara att inkomstförhållandena är så pass komplicerade att du behöver professionell hjälp och att den hjälpen inte finns tillgänglig under perioden. Kan du inte få in väsentligt underlag i tid kan det också vara skäl för uppskov.

Har du de flesta uppgifterna utom några kan du lämna in deklarationen och komplettera lite senare.

Räcker det inte med anstånd till 31 maj måste du kunna visa upp synnerliga skäl. Detta godkänns bara i undantagsfall.

Som redovisningskonsult som hjälper fysiska personer och dödsbon med inkomstdeklarationer kan du ansöka om att få ett byråanstånd. Detta ger dig möjlighet att lämna in deklarationen enligt en tidsplan mellan 2 maj till 15 juni 2016. Det gör att arbetsbelastningen sprids ut.

Ett byråanstånd ger också rätt att lämna momsdeklaration och betala skatten i denna senast den 26 juni året efter beskattningsåret. Ansökan om byråanstånd måste lämnas till Skatteverket före deklarationstidens utgång. Vi på Adact kan hjälpa till med anstånd om det skulle behövas via byråanstånd

Genom att lämna in din deklaration i tid slipper du onödiga förseningsavgifter. Som mest kan förseningsavgifterna uppgå till 3 750 kronor.