Undvik att åka dit vid en tullrevision

Undvik att åka dit vid en tullrevision

revisionsberättelseSkärpt tullagstiftning leder till fler tullrevisioner. De företag som inte gör rätt får stränga sanktioner är främst de som saknar tullkompetens och helt förlitar sig på speditörer och ombud.

Ett bra tips är att hålla koll på varukoder om du importerar från icke EU-länder. Då blir det lättare att betala rätt tull, skatter och avgifter, och lättare att klara sig vid en tullrevision.

Som importör är det många lagar, regler och föreskrifter att hålla koll på. Importerar du från länder utanför EU kan du råka ut för en tullrevision. Under en revision kontrolleras det att varorna deklarerats på rätt sätt, att varukod, värde och ursprung angetts. Det är varukoden som ligger till grund för vad företaget ska betala i tull, skatt och avgifter.

Genom att göra rätt från början sparar företagen mycket tid och pengar. Även om man har ett tullombud som sköter tulldeklarationen är det importören som är ansvarig.

Det vanligaste felet företag gör att är att de inte har koll på sina papper. Vid en tullrevision kan dessutom Tullverket begära handlingar fem år tillbaka i tiden.