Ny skattereform efterfrågas av FAR

Ny skattereform efterfrågas av FAR

GDPRSkatteregler ska var breda, enkla och ha få undantag. Det menar branschorganisationen FAR som i en debattartikel föreslår en ny skattereform.

Senaste en stor skattereform genomfördes i Sverige var 1990. Sedan dess har en hel del hänt i samhället. I år är det valår och skatt har lyfts på agendan, inte minst under Almedalsveckan i somras. Det uppmärksammade tidningen Resultat genom Hans Peter Larssons skattekrönika ”En Almedal full av skatt”.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och tillsammans med FAR:s generalsekreterare Karin Apelman har han skrivit en debattartikel där FAR efterfrågar en ny skattereform. Debattartikeln har publicerats på DI Debatt.

”Alla partier har nu uttalat att de vill se en omläggning av skattesystemet. Så även näringsliv och anställdas organisationer. FAR delar denna uppfattning. Många skatteregler är i dag så svårtillämpade att inte ens våra medlemmar kan tala om vad som gäller. Inte heller skatteverk och domstolar kan svara. Situationen är allvarlig.” skriver Karin Apelman och Hans Peter Larsson.

I debattartikeln framhåller de att en ny skatteomläggning behövs och betonar att en fråga som behöver ställas är om uppdelningen mellan inkomst av tjänst och inkomst av kapital har spelat ut sin roll.

”Regler måste vara hållbara. Med det menar vi att de ska vara breda, enkla och ha få undantag i olika situationer. De ska kunna förstås av anställda och företagare. Då ökar rättssäkerheten.

Skattenivåer bör därtill främja välstånd och ekonomisk utveckling. Då minskar risken för att regler åter behöver ändras och olika incitament och ekonomiska stimulanser införas i olika lägen.” står det i debattartikeln.

Denna artikel publiceras i samarbete med tidningen Resultat.

Fotnot: FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister.