Skatteverkets fokus inför årets deklaration‏

Skatteverkets fokus inför årets deklaration‏

Deklaration

Foto: Jeanette Andersson

Skatteverket kommer i år särskilt granska företag som används för bedrägerier, till exempel felaktiga skatteåterbetalningar och bidragsfusk.

Även ROT och RUT i vissa branscher kommer specialgranskas. Det gäller särskilt arbete som utförs av närstående, samt privatpersoner som bedriver enskild näringsverksamhet inom jord- och skogsbruk. Kontroll av rot fortsätter inom bredbandsfiber, fönster och takläggning.

Specialgranskning kommer också ske gällande momsbedrägeri i fordonshandel. Här handlar det främst om fordon som säljs över landsgränser, bland annat mellan Sverige och Norge. Hur de nya reglerna gällande personalliggare i byggbranschen följs kommer också kontrolleras.