Skattetillägg vid rättelse

Skattetillägg vid rättelse

Regeringen föreslår att Skatteverket i vissa fall ska kunna ta ut skattetillägg vid rättelser. Detta är ytterligare ett steg i arbetet mot skattefusk och skatteundandragande. Skattetillägget är viktigt för att säkra korrekt uppgiftslämnande och korrekt uttag av skatter och avgifter.

Skattetillägg får inte tas ut vid rättelser på eget initiativ. En rättelse anses dock inte vara på eget initiativ om Skatteverket har informerat om att myndigheten ska genomföra en generell kontroll och rättelsen som har en koppling till kontrollen görs först två månader efter att Skatteverket informerat om kontrollen. I dessa fall ska skattetillägg kunna tas ut.

En remiss om detta har lämnats till Lagrådet. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Läs regeringens pressmeddelande här.