Ingen skattefrihet för privat hälso- och sjukvård

Ingen skattefrihet för privat hälso- och sjukvård

Regeringen aviserade i sin budgetproposition för 2018 att skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård ska avskaffas. Nu har en remiss med ett sådant förslag lämnats in till Lagrådet.

Förmånen, vilket bland annat innefattar sjukvårdsförsäkringar, är idag skattefritt för arbetstagare. Kostnaden för vården eller försäkringen är dock inte avdragsgill för arbetsgivaren. Nu anser regeringen att hälso- och sjukvårdsförmåner inte bör behandlas annorlunda än andra förmåner och föreslås därför att skattefriheten slopas.

Förslaget innebär att en anställd som får en hälso- eller sjukvårdsförsäkring av sin arbetsgivare kommer att förmånsbeskattas samtidigt som arbetsgivaren får betala sociala avgifter på förmånen. Kostnaden blir också avdragsgill i verksamheten.

Läs regeringens pressmeddelande här.