Så fungerar uthyrning av bostadshus

Så fungerar uthyrning av bostadshus

Uthyrning av bostadDu får inte göra avdrag för förmedlingsavgiften vid uthyrning av fritidshus eller annan privatbostad genom en förmedling.

Den hyra du får in om du hyr ut ett fritidshus eller bostad ska tas upp till beskattning. Redovisas och betalas moms för uthyrningen ska momsen inte räknas med.

Vid uthyrning av fastighet får avdrag på 20 procent av hyresinkomsten göras. Är det en hyres- eller bostadsrätt som hyrs ut får avdrags göras för den del av hyran eller avgiften som uthyraren du själv betalar som avser den uthyrda delen. Andra avgifter får inte dras av. Däremot får du göra ett schablonavdrag på 40 000 kronor per år för varje bostad eller privatbostadsfastighet som du hyr ut. Den del av hyran som återstår efter de ovanstående två avdragen beskattas med 30 procent.

Sker uthyrning genom ett förmedlingsföretag tar företaget normalt ut provision. Om du beskattas för hela hyran som hyresgästen betalar eller bara för den del du får från förmedlingen beror på vem som uppträder som hyresvärd.

Du som ägare är hyresvärd

Skatteverket anser att förmedlingsföretaget ska ses som en renodlad förmedlare. Det gör du om det vid en objektiv bedömning framkommer att du är hyresvärd och ansvarig för uthyrningen. Du ska alltså vara ansvarig inför hyresgästerna vad gäller att villkor i hyresavtalet uppfylls. Villkoren handlar om tillträde, ersättning och bostadens skick bland annat. Några exempel på omständigheter som tyder på att du är hyresvärd är:

–        Ditt namn förekommer vid bokning och i hyresavtal.

–        Du informeras om gästernas ankomst.

–        Du lämnar ut nycklar.

–        Du kontrollerar städning.

Du ska också ta upp hela hyran, utan avdrag från förmedlingen.

Förmedlaren är hyresvärd

Förmedlaren anses vara hyresvärd om de hyr ut i sitt eget namn. De ansvar också inför gästerna för att villkoren i avtalen följs.

Omständigheter som tyder på att förmedlaren är hyresvärd är:

–        Företagets namn finns i avtal, bekräftelse och faktura.

–        Gästerna meddelar sin ankomst till företaget.

–        Nyckeln hämtas hos företaget.

Är förmedlaren hyresvärd är din inkomst från hyran det belopp som företaget betalar till dig efter avdrag för förmedlingsavgiften.

SKV ställningstagande, 2015-11-09, dnr: 131496848-15/111