Fördelar med skattefria förmåner

Fördelar med skattefria förmåner

Anställda kan få många fördelar om de har en generös arbetsgivare. Det finns flera skattefria förmåner, som dessutom är avdragsgilla för arbetsgivaren.

Det bästa för den anställda är naturligtvis om förmånerna ges utöver lönen utan löneavdrag. Även om arbetsgivaren kräver ett kostnadsneutralt bruttolöneavdrag för att ge skattefri eller lågbeskattad förmån är det i regel lönsamt för den anställde. Det är alltid billigare än att köpa samma vara eller tjänst med fullt beskattade pengar.

Skattefri förmånerNågra exempel på skattefria förmåner:

–       Motion och friskvård

–       Företagshälsovård

–       Minnesgåva

–       Julgåva

–       Jubileumsgåva

–       Arbetsredskap

–       Personalvårdsförmåner

Kostnadsfri eller subventionerad privat sjukvård och sjukvårdsförsäkring är en skattefri förmån – även om kostnaden som regel inte är avdragsgill för arbetsgivaren. Detta innebär att eventuellt bruttolöneavdrag kan bli högre vid dessa förmåner.

Företagare med eget aktiebolag som räknas som anställd kan låta bolaget ge samma skattefria förmån som utomstående anställda.

Har du frågor angående detta, kontakta oss på Adact.