Prisbasbeloppet höjs för 2019

Prisbasbeloppet höjs för 2019

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet för 2019 har fastställts av regeringen. Prisbasbeloppet höjs till 46 500 kronor (2018 = 45 500 kr) och det förhöjda prisbasbeloppet till 47 400 kronor (2018 = 46 500 kr).

Prisbasbeloppen används vid beräkning av ersättningar inom socialförsäkringssystemet och inom skattesystemet.

Har du några frågor, kontakta oss på Adact.