Prisbasbeloppet höjs för 2019

Gör det du är bäst på, det gör vi

Prisbasbeloppet höjs för 2019

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet för 2019 har fastställts av regeringen. Prisbasbeloppet höjs till 46 500 kronor (2018 = 45 500 kr) och det förhöjda prisbasbeloppet till 47 400 kronor (2018 = 46 500 kr).

Prisbasbeloppen används vid beräkning av ersättningar inom socialförsäkringssystemet och inom skattesystemet.

Har du några frågor, kontakta oss på Adact.