Undvik bokföringsmissarna

Undvik bokföringsmissarna

Att använda olika konton för samma kostnader.

BokföringKontrollera löpande att samma konto används för en viss kostnad. Detta kommer annars ta onödig tid i slutet av räkenskapsåret.

Använd inte första bästa konto.

Det är lätt att titta i kontoplanen och ta första bästa konto. Var dock noga med att göra skillnad mellan tillgångskontot och konton för löpande kostnader. Lär dig kontoklasserna för att snabbt kunna hoppa ner i kontoplanen till kostnadskonton.

Blanda inte ihop ingående och utgående moms.

Ingående moms används när något köps in och utgående när något sålts. Alltså den momsen som syns på fakturan du skickat. Håll koll på detta och spara tid på rättningar i efterhand.