Förbjudna gåvor

Förbjudna gåvor

Vissa typer av gåvor till anställda är inte tillåtet.

  • SemesterPengar, presentkort eller liknande gåvor som kan likställas med kontanter.
  • Lån, borgen, amortering, ränta eller liknande på icke marknadsmässiga villkor.
  • Arbete hos mottagaren alternativt varor eller tjänster för privat bruk på villkor som inte är marknadsmässiga.
  • Något som är förenat med motprestation och inte godkänt av mottagarens arbets- eller uppdragsgivare.
  • Dold provision.
  • Förfogande över exempelvis fordon eller fritidsbostad.
  • Nöjesresa, helt eller delvis betald.