Nyföretagandet fortsätter öka

Nyföretagandet fortsätter öka

Nyföretagandet ökarNyföretagandet i april ökade med 30 procent jämfört med samma period förra året. Detta är den största ökningen sedan februari 2011.

Statistik från Bolagsverket visar att alla län utom två hade ett stigande antal nyregistrerade företag under månaden. Totalt startades 5 973 företag i Sverige. Detta är 1 374 stycken fler än april 2015. Ökningen på 29,9 procent gör att den hittills i år uppåtgående trenden för nyföretagande håller i sig. Till och med slutet av april har antalet nyregistrerade företag ökat med 11,1 procent.

Antalet nya aktiebolag ökade med 34,2 procent till 4 131 stycken. Denna företagsform är fortfarande den populäraste.

Störst ökning i landet har Kalmar län där 65,1 procent fler företag startades. I Blekinge och Örebro län däremot minskade nyföretagandet.

Fyra företagsformer räknas in i nyföretagandet – aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Enskilda näringsidkare är många gånger enbart registrerade hos Skatteverket och finns då inte med i Bolagsverkets statistik.

Vill du har hjälp att starta nytt företag? Kontakta oss på Adact så hjälper vi dig.