Nya regler för sjukskrivning från 1 juli

Nya regler för sjukskrivning från 1 juli

Nya regler vid sjukskrivningDen 1 juli kommer alla arbetsgivare som har medarbetare som väntas vara borta från arbete mer än 60 dagar på grund av sjukdom behöva göra en plan för återgång i arbete.

Planen ska vara arbetsgivarens stöd i rehabiliteringsarbetet och ska göras senast 30 dagar från första sjukdagen.

I samband med den här förändringen kommer det arbetsplatsnära stödet, som arbetsgivare kan söka, att utvidgas.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.