E-tjänst för inlämning av årsredovisningar

E-tjänst för inlämning av årsredovisningar

Nu har Bolagsverkets e-tjänst där aktiebolag som tillämpar K2 kan lämna in sina årsredovisningar digitala öppnat. Tjänsten öppnade den 26 mars 2018 och de första årsredovisningarna har redan lämnats in.

Det är Bokföringsnämnden som tillsammans med flera myndigheter i Bolagsverkets uppdrag deltar för att ta fram och utveckla tjänsten.

Under våren 2019 ska även aktiebolag som tillämpar K3 kunna lämna in sina årsredovisningar i e-tjänsten.

På bolagsverkets webbplats finns information om hur det rent praktiskt går till att lämna in årsredovisningen digitalt via den nya tjänsten.

På sikt kommer alla företagsformer som ska upprätta en årsredovisning och skicka in den till Bolagsverket att kunna lämna in sina årsredovisningar digitalt. Tjänsten ska också utvecklas så att koncernredovisningar kan offentliggöras på samma sätt.

Målet är att digital inlämning ska bli obligatoriskt för alla som ska lämna in en årsredovisning till Bolagsverket.

Här kan du ladda upp din årsredovisning digitalt.