Nya regler om lönebidrag

Nya regler om lönebidrag

Regeringen har utfärdat en ny förordning om stöd till funktionsnedsatta. Bland annat med nya regler om lönebidrag.

Lönebidrag för anställda (tidigare kallat enbart lönebidrag) får lämnas om personen har nedsatt arbetsförmåga och om det bidrar till att personens möjligheter att utföra jobbet ökar. Anställningen omfattas av reglerna i LAS.

Lönebidrag för utveckling i anställningen är som det låter ett bidrag som syftar till att ge möjligheter att lära och utvecklas i en tjänst. Kan ges i högst 12 månader i sträck och som mest 24 månader totalt. Anställningen omfattas inte av reglerna i LAS. (LAS 1§ p.4)

Lönebidrag för trygghet i anställningen kan ges till den som är i behov av långvarigt stöd för att behålla en anställning. Bidraget kan ges med som mest fyra år i taget. Anställningen omfattas av LAS.

De nya reglerna träder ikraft den 1 juli 2017.

Länk till artikel och diverse dokument på regeringens webb.