Lär dig skillnaden mellan bokföring och redovisning

Lär dig skillnaden mellan bokföring och redovisning

Bokföring och redovisningOfta används orden bokföring och redovisning som synonymer. Faktum är att det dock inte är exakt samma sak.

Bokför man innebär det att man tar hand om fakturor, kvitton annat underlag och registrerar det i ett bokföringsprogram. Det är även viktigt att hålla reda på underlagen digitalt eller i pärm. I bokföringslagen finns krav angivna att företagare har skyldighet att hantera kvitton, fakturor och andra underlag så att utomstående kan kontrollera giltighet och resultat i bokföringen.

 Vad gäller redovisning är det bredare. Här innefattas, förutom bokföring, även sammanställning i form av rapporter och underlag som används för beslut i verksamheten. Det är också redovisningen som enligt regelverken ska lämnas in och redovisas till myndigheter, exempelvis årsredovisning och deklaration.

Behöver du hjälp, kontakta oss på Adact.