Kassaflödesanalys i K2

Kassaflödesanalys i K2

kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys kan numera ingå frivilligt vid upprättande av årsredovisning i K2-företag.

Kassaflödesanalysen visar hur likvida medel genereras, binds och frigörs i företaget och är därmed en av de viktigaste rapporterna för att mäta ett företags möjligheter att existera. Kassaflödesanalysen är också ett direkt avgörande dokument för en kreditgivare som ska bedöma ett företags kreditvärdighet. Att förstå vad och hur beslut påverkar kassaflödet blir därför mycket viktigt för företagsledningen.

Vill du få bättre förståelse för hur kassaflödet fungerar och mäts så kan du tala med din redovisningskonsult eller revisor hos oss på Adact som också kan visa hur man kan ha nytta av denna analys i den löpande verksamheten.