Detta gäller för personalliggare

Detta gäller för personalliggare

personalliggareEtt restaurangföretag påfördes en kontrollavgift då man inte förvarade personalliggaren i lokalen för den tid som finns reglerad i lagtexten. Det framgår av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen.

Domen visar att Skatteverket och domstolarna är strikta i sin bedömning och att det är svårt att bli befriad från kontrollavgiften om en komplett personalliggare inte finns på plats i lokalen i samband med ett kontrollbesök.

I det aktuella fallet fanns det ett antal brister i liggaren samt saknades tillgång till liggare som var äldre än två månader.

Här hittar du domen.