Hur fungerar det med semester?‏

Hur fungerar det med semester?‏

Semesterlön och semesterdagarSemesterlagen kan vara krånglig att följa. Bland annat kan sjukdom och föräldraledighet göra det svårare.

Sjukdom:

Trots att en anställd varit sjuk har den rätt till semester. Det gäller dock för max 180 dagars sjukfrånvaro under ett år (1 april till 31 mars). Man har rätt till 180 dagars semestergrundande frånvaro under året man blev sjuk och lika mycket året därpå.

Föräldraledig:

120 dagar av föräldraledigheten under ett år är semestergrundande. Är man ensamstående förälder gäller 180 dagar.

 Nyanställd:

Betald semester tjänas in, men inte obetald. Nyanställda kan förutom obetald semester erbjudas förskott på semestern. Detta är dock ingenting som man som arbetsgivare är skyldig att erbjuda enligt lag. Under förskottssemestern får den anställda ordinarie lön och hamnar sedan i skuld till arbetsgivaren.

Räkna ut semester:

Har en anställd inte arbetat hela året räknar du ut hur många semesterdagar han eller hon har rätt till enligt följande. A/365 x 24 = antalet semesterdagar. A står för antalet arbetade dagar fram till den 31 mars då intjänandeåret är slut.

Spara semester:

Det går bra att spara alla dagar utöver 20 semesterdagar under ett år. De sparade dagarna måste tas ut inom fem år. Året sparade dagar tas ut går det inte att spara av årets semesterdagar.

Betala ut semesterdagar:

Semesterdagar ska betalas ut i samband med den uttagna betalda semestern. Semesterlönen ska inte bakas in i den vanliga lönen. Undantag är om du har en anställd som arbetat tidsbegränsat under max tre månader. Då får semesterlönen betalas ut löpande. Hur semesterlönen än betalas ut måste det alltid tydligt framgå vad som är lön och vad som är semesterersättning.