Höjda förseningsavgifter

Höjda förseningsavgifter

Höjda förseningsavgifter för inkomstdeklarationer och skattedeklarationer. Det föreslår regeringen i budgetpropositionen. Dessutom finns förslag på att avgifterna för brister i hanteringen av kassaregister och personalliggare ska höjas.

Höjda förseningsavgifterDet är de försenings- och kontrollavgifter som tas ut i stöd av skatteförfarandelagen som enligt förslaget ska höjas med 25 procent från 1 januari 2016.

Samma datum införs även personalliggare i byggbranschen. Kontrollavgiften på 25 000 kronor som då införs för de som inte har lämnat uppgifter om när byggverksamhet ska påbörjas och var den ska bedrivas omfattas inte av höjningen.

I skatteförfarandelagen finns det dock regler om nedsättning och befrielse från dessa avgifter. Skatteverket ska då besluta om det är oskäligt att ta ut avgiften. De ska då ta hänsyn till om den felaktighet eller passivitet som lett till avgiften kan härledas till din ålder, hälsa eller liknande. Det kan också vara en felbedömning av en regel. Avgiften kanske inte heller står i rimlig proportion till felaktigheten.

Vad gäller hälsa kan det innefatta sjukdom, psykosociala faktorer eller yttre omständigheter så som skilsmässa och närståendes sjukdom eller dödsfall.

Vid kontrollavgift avseende kassaregister kan befrielse ske vid mindre överträdelser vad gäller registrerings- eller kvittokravet. Exempel är små kassadifferenser eller om en anställd vid något tillfälle inte erbjudit kunden ett kvitto. Befrielse är också möjlig om överträdelsen skett utanför din kontroll. Detta kan vara exempelvis konstruktionsfel i kassaregistret eller stöld av anställd. Dessa fel ska inte kunnat förhindras genom bättre organisation på företaget. Befrielse kan också vara aktuell om oväntade händelser så som strömavbrott eller problem med maskinerna förhindrat registrering.

De höjda avgifterna ska kunna tillämpas första gången på de deklarationer som lämnas in och de kontroller som inlettes efter den 31 december 2015.

 

Förseningsavgifter 20152016
 Inkomstdeklaration för aktiebolag, ekonomisk förening 5 000 kr6 250 kr
 Inkomstdeklaration, övriga 1 000 kr1 250 kr
 Skattedeklaration 500 kr625 kr
 Skattedeklaration, efter föreläggande 1 000 kr1 250 kr
 Periodisk sammanställning 1 000 kr 1 250 kr
 Kontrollavgifter 2015 2016
 Personalliggare, ej dokumenterad person 2 000 kr 2 500 kr
 Personalliggare 10 000 kr 12 500 kr
 Kassaregister 10 000 kr 12 500 kr