Åter nej till amorteringskrav

Åter nej till amorteringskrav

Återigen säger kammarrätten i Jönköping nej till förslag om amorteringskrav.
AmorteringskravKammarrätten bedömde i våras att det var tveksamt om Finansinspektionens förslag om amorteringskrav hade stöd i lagstiftningen. Då valde Finansinspektionen att inte gå vidare med förslaget. Anledningen var bland annat ett osäkert rättsläge samt behov av förtydligat mandat.
Regeringen och oppositionen enades därefter om att ge Finansinspektionen utökat mandat. Även detta amorteringskrav fick dock nej.
Kammarrätten anser att det inte får råda några tveksamheter om att förslaget stämmer överens med grundlagen. Därför krävs i nuläget grundligare utredningar.