Förslag på personalliggare i fler branscher‏

Förslag på personalliggare i fler branscher‏

PersonalliggareRegeringen har gett Skatteverket i uppdrag att lämna förslag på hur krav på personalliggare kan utvidgas till att omfatta även bilverkstäder, partihandel med livsmedel och kropps- och skönhetsvård. Detta är en del av strategin mot skattefusk och svartarbete.

Svartarbete är ett problem i vårt samhälle. Skatteintäkter försvinner samtidigt som företag som använder sig av svart arbetskraft får konkurrensfördelar. Svartarbetet får negativa följder för sysselsättning och produktivitet. Det bidrar även till social dumpning. Svartarbetare drabbas i form av sämre arbetsförhållanden, hälsorisker, sämre utvecklingsmöjligheter och otillräckligt socialt skydd.

Kravet med personalliggare ger möjlighet till förbättrad skattekontroll. Detta har visat sig vara effektivt för att förebygga svartarbete.

Med en personalliggare måste företagen anteckna vilka som är verksamma på arbetsplatsen och när. Skatteverket kan göra oanmälda besök för att se att det som står i personalliggaren stämmer med verkligheten. De kan även jämföra att det som står i personalliggaren stämmer ihop med den redovisade betalade lönen.

Skatteverkets uppdrag att komma med förslag om författningsförslag angående personalliggare ska redovisas senast 1 april 2017.