Detta innebär vårens statsbudget

Detta innebär vårens statsbudget

För att fler ska komma i jobb föreslår regeringen följande med start redan i år:

 • Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga
 • Förlängd nedsättning av arbetsgivaravgifter för den först anställda
 • Bibehållen nedsättning av moms på naturguidning
 • Rusta arbetssökande för att möta arbetsgivares behov
 • Krav på kollektivavtal i nystartsjobb (ekonomiskt stöd om du anställer en person som har varit arbetslös länge eller någon är nyanländ i Sverige) tas bort

I ambitionen att hela Sverige ska växa finns följande förslag, också med start redan detta år:

 • Åtgärder och stöd till jordbruket till följd av extremväder
 • Stärkt bredbandsutbyggnad i hela landet
 • Regionala flygplatser får ytterligare 57 miljoner kronor

Övriga skatteförslag som presenteras i vårändringsbudgeten:

 • Ändrad bränslebeskattning av viss värmeproduktion
 • Nej till avskaffad flygskatt
 •  Höjd kemikalieskatt
 • Avskaffad skattenedsättning för diesel i gruvindustriell verksamhet

Källa: Regeringen