Avdrag för mobil i enskild firma

Avdrag för mobil i enskild firma

Avdrag för en mobil får göras samtidigt som det privata användande uttagsbeskattas då en näringsidkare köper en mobiltelefon. Bokförs inte inköpet har man rätt till skäligt avdrag.

Avdrag för mobil och datorSkatteverket skiljer på om ett köp av exempelvis en dator eller mobil som används i enskild näringsverksamhet bokförs eller inte.

Vi tänker oss att näringsidkaren köpt detta för att använda både i företaget och privat. Bokförs köpet får avdrag för hela inköpet göras samtidigt som den privata användningen uttagsbeskattas.

Exempel: En mobil med en livslängd på två år kostade 5 000 kronor i inköp inklusive mervärdesskatt uttagsbeskattas på 1 250 kronor årligen. Utnyttjas mobilen till hälften privat kommer totalt halva beloppet uttagsbeskattas spritt över två år.

Om beloppet för inköpet däremot inte bokförs föreligger rätt till skäligt avdrag.

Exempel: En dator köps in för 10 000 kronor inklusive moms. Den har en ekonomisk livslängd på fyra år. Inköpskostnaden ska alltså fördelas på fyra år vilket ger 2 500 kronor om året. Då mervärdsskatten inte dragits av vid köpet blir den en kostnad. Den privata användningen motsvarande halv utgiften bör då medföra ett skäligt kostnadsavdrag på 1 250 kronor per år.