Att tänka på vid anställning av skolungdomar‏

Att tänka på vid anställning av skolungdomar‏

feriearbetareNu är det snart sommar och med det är det aktuellt med feriearbetande skolungdomar.

I vissa fall finns det möjlighet för arbetsgivaren att avstå från att göra skatteavdrag. För att detta ska vara möjligt måste mottagaren uppfylla följande:

  •  vara studerande
  • vara bosatt i Sverige hela året
  • personens sammanlagda inkomst under året ska vara mindre än ett visst belopp, vilket för beskattningsåret 2016 uppgår till 18 739 kronor.
  • Den studerande ska fylla i en blankett och intygar därmed att man uppfyller villkoren för befrielse från skatteavdrag.