Att fakturera på rätt sätt‏

Att fakturera på rätt sätt‏

BluffakturaAtt fakturor blir rätt är viktigt. Att korrigera fel som gjorts under en längre tid kan vara både krångligt och dyrt.

Får du en felaktig faktura från en leverantör bör du kontakta denna för att få den krediterad och sedan få en riktigt faktura.

Några vanliga fel:

– Fakturornas fakturanummer går efter datum

Vissa företag sätter fakturanummer efter datum, exempelvis 16011. 16 är här året, 01 månaden och 1 dagen. Problemet med denna metod är att det blir glapp mellan olika fakturanummer. Enligt regler och lagar måste fakturorna följa en löpande nummerserie och får inte brytas under räkenskapsåret.

– Fel momssats

Om ditt företag har momspliktig försäljning till 25 procents moms och en person i företag har åkt taxi till sex procents moms ska momsen på fakturan inte delas upp. Eftersom du inte säljer taxiresor ska du inkludera kostnaden i din momspliktiga försäljning, alltså 25 procents moms.

– Alla uppgifter om ditt företag

Glöm inte att fullständiga uppgifter kring ditt företag måste finnas med på fakturan. Det är viktigt att ha med organisationsnummer, momsredovisningsnummer, ort för styrelsen med mera.

– Alla uppgifter om mottagaren

Fakturorna ska också innehålla fullständiga uppgifter om mottagaren, exempelvis företagsnamn, adress, organisationsnummer och ibland momsregistreringsnummer. Finns inte företagsnamnet med har mottagaren inte avdragsrätt på momsen.

Har du mer frågor om fakturering, kontakta oss på Adact.