Arkivera dina digitala kvitton

Arkivera dina digitala kvitton

Arkivera kvittonKvitton måste sparas i sju år, oavsett hur betalning skett. Arkiveringen kan ske på olika sätt beroende på format. Grundregeln är att kvittona ska sparas så som ni fick dem. Fick ni kvittot digitalt ska det sparas digitalt och fick ni det i pappersform ska det sparas så.

Eftersom alla kvitton ska sparas i sju år är det viktigt att ha ett bra system för detta. Arkiverar du på en vanlig dator är det viktigt att denna fungerar även om sex år. En idé kan därför vara att spara i någon form av molntjänst.

Betalar du någonting via Swish är det kvittot från leverantören som gäller. Det räcker alltså inte med intyget från själva Swishbetalningen.

Har du frågor, kontakta oss på Adact.