Arbetsgivardeklaration på individnivå

Gör det du är bäst på, det gör vi

Arbetsgivardeklaration på individnivå

arbetsgivardeklarationFrån och med januari 2019 ska du som arbetsgivare redovisa utbetalningar och skatteavdrag per betalningsmottagare varje månad i arbetsgivardeklarationen.

Det innebär att du inte längre ska lämna dessa uppgifter i den årliga kontrolluppgiften. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå. För vissa arbetsgivare med personalliggare och 16 eller fler anställda började reglerna gälla redan 1 juli 2018.

Löner utbetalda i januari ska således rapporteras i det nya elektroniska systemet redan i februari 2019.

Läs mera på Skatteverkets webbplats om de nya rutinerna för rapportering av källskatter och arbetsgivaravgifter.

Källa: Skatteverket