Arbetsgivardeklaration på individnivå

Arbetsgivardeklaration på individnivå

arbetsgivardeklarationFrån och med januari 2019 ska du som arbetsgivare redovisa utbetalningar och skatteavdrag per betalningsmottagare varje månad i arbetsgivardeklarationen.

Det innebär att du inte längre ska lämna dessa uppgifter i den årliga kontrolluppgiften. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå. För vissa arbetsgivare med personalliggare och 16 eller fler anställda började reglerna gälla redan 1 juli 2018.

Löner utbetalda i januari ska således rapporteras i det nya elektroniska systemet redan i februari 2019.

Läs mera på Skatteverkets webbplats om de nya rutinerna för rapportering av källskatter och arbetsgivaravgifter.

Källa: Skatteverket