3 tips för att behålla sin personal

3 tips för att behålla sin personal

Att ha kvar personalen höjer både företagets kompetens. Att söka ny personal är dessutom förenat med stora kostnader.
Hur får man då personalen att stanna? Här kommer några tips.

  1. Uppmuntra till bra stämning på jobbet.
    Det är viktigt att man trivs bra, och en stor del till detta är stämningen mellan arbetskamrater. Uppmuntra medarbetarna till att göra saker tillsammans. Det är kanske bättre för relationen att gå bort och ställa en fråga än att maila. Fikapauser och träningspass tillsammans är aktiviteter som kan bidra till bättre gemenskap. Trots att dessa aktiviteter inte är direkt jobbrelaterade kommer produktiviteten med stor sannolikhet höjas.
  2. Ge medarbetarna frihet.
    De flesta gillar att styra över sitt eget arbete till viss del. Det är skönt att kunna ha inflytande över hur arbete ska utföras för att målen ska nås. Därför vill de flesta inte ha detaljstyrt arbete och undersökningar har även visat att feedback är viktigt. Feedback får man genom det årliga utvecklingssamtalet men det kan många gånger vara bra att utöka dessa tillfällena så medarbetarna får chansen till feedback oftare.
  3. Håll koll på medarbetarnas framtidsplaner.
    I stället för att oroa sig för att de mest kompetenta medarbetarna ska söka sig vidare är det bättre att hålla samtal och diskutera framtiden. Vad kan få medarbetarna att stanna kvar? Ha en öppen dialog angående detta och se vad du kan göra för att få behålla värdefulla personer. Alla har olika incitament för att stanna, det kan vara lön, mer semester, flexibla arbetstider eller andra löneförmåner.

Det händer så klart att medarbetare säger upp sig även om du gjort allt du kan för att få dem att stanna. Så länge Sverige är i högkonjuktur är det de anställdas marknad. Det finns ett stort utbud av jobb och många företag säljer liknande produkter eller tjänster.
Väljer en person att gå vidare, gör då det bästa av situationer. Håll ett avslutningssamtal och få feedback. Då kanske du kan göra ännu bättre nästa gång.