Amorteringskrav vid föräldraledighet‏

Amorteringskrav vid föräldraledighet‏

Föräldraledighet och amorteringEnligt Finansinspektionens föreskrifter finns undantag från amorteringskravet under en begränsad tid. Detta om det uppstår särskilda skäl. Några exempel där undantag kan medges är arbetslöshet, längre sjukskrivning och dödsfall av närstående. Även föräldraledighet kan vara ett skäl, men detta finns inte angivet bland FI:s exempel. Det är alltså upp till bolåneföretagen själva att avgöra det.