Skattetillägg vid rättelser på eget initiativ

Skattetillägg vid rättelser på eget initiativ

Skattetillägg vid rättelser på eget initiativSkattetillägg ska i vissa fall kunna tas ut av personer som lämnat en självrättelse. Det har riksdagen nu beslutat. 

I dagsläget får skattetillägg inte tas ut när en rättelse görs på eget initiativ efter att Skatteverket informerat om generella kontroller.

Från och med 1 augusti i år ändras reglerna då riksdagen sagt ja till regeringens förslag om ändrade regler. Syftet är att minska skattefusk och undanhållande av skatt.

De nya reglerna innebär att Skatteverket i vissa fall ska kunna ta ut skattetillägg även vid vissa självrättelser. Skattetillägg ska kunna tas ut om:

  • Skatteverket har informerat om att verket ska genomföra en generell kontroll.
  • Rättelsen har koppling till den aktuella kontrollen.
  • Rättelsen görs först två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerade om den generella kontrollen.

Läs: Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU18

Denna artikel publiceras i samarbete med tidningen Resultat.