Skattefri personalförmån för föräldralediga

Skattefri personalförmån för föräldralediga

Personalvårdsförmåner av mindre värde som inte är en direkt ersättning för utfört arbete är skattefria. Skatteverket har förtydligat vad detta innebär i de fall en anställd är föräldraledig eller frånvarande på grund av sjukdom. Bland annat bör möjligheten till motion och annan friskvård kvarstå även vid frånvaro på grund av sjukskrivning och föräldraledighet. För den som hanterar personalens förmåner är ställningstagandet en bra genomgång av ämnet.

En länk till ställningstagandet här.