Skatteändringar vid årsskiftet

Skatteändringar vid årsskiftet

Från årsskiftet har vissa skatteändringar trätt i kraft. De ändringar som skett i inkomstskattelagen gäller bland annat en höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt, förstärkt jobbskatteavdrag och justering i skattesänkning för personer över 65 år.

Statlig skatt

Den nedre skiktgränsen för att betala statlig inkomstskatt ändra till 490 700 kronor. Den övre ändras till 689 300 kronor. Detta innebär att man kan tjäna upp till 42 000 kronor i månaden utan att betala statlig skatt.

Sänkt skatt

Ändringarna i jobbskatteavdraget innebär att skatten sänks med cirka 200 kronor för en person med månadslön på 30 000 kronor. Gällande grundavdraget för personer över 65 kronor så höjs det, vilket innebär att skatten sänks för de med inkomster mellan 5000 kronor och 98 000 kronor per månad.