Nya skatteregler ställer krav på redovisningen

Nya skatteregler ställer krav på redovisningen

skatteregler

De nya avdragsreglerna för negativt räntenetto som gäller från 2019 är komplicerade. För att underlätta tillämpningen kan det vara en fördel att sortera olika utgifter som kan anses som ränta på särskilt konto.

För räkenskapsår som börjar den 1 januari 2019 eller senare begränsas avdragsrätten för det skattemässiga räntenettot i företag. Begränsningen gäller juridiska personer och svenska handelsbolag med juridisk person som delägare. Däremot inte för enskild näringsverksamhet eller handelsbolag och kommanditbolag med bara fysiska personer som delägare.

Det skattemässiga räntenettot får dras av enligt två alternativ. 
1. Beloppsregeln: Upp till 5 miljoner kronor per företag eller företagsgrupp.
2. EBITDA-regeln: Upp till 30 % av rörelseresultatet EBITDA per företag eller företagsgrupp.

Definitionen av begreppen räntekostnad och ränteintäkt blir centralt för tolkning av de nya reglerna, så även behovet av att särredovisa de kostnader som kommer att falla under begreppet räntekostnader. Påverkas du av reglerna? Tala med din revisor som kan ge praktiska råd kring detta.

De aktuella lagreglerna finner du i Inkomstskattelagen 24 kap 21 – 29 §§.

Källa: Lagen