Nya skatteregler för företagssektorn

Nya skatteregler för företagssektorn

Förslag på nya skattereglerFörslaget till nya skatteregler kommer, om de blir antagna utifrån den aktuella skrivningen, att väsentligt påverka företag som är investeringsintensiva och som finansierat tillväxten med lånat kapital. Genom att införa en ränteavdragsbegränsning kommer vissa företag att betala skatt trots att de inte redovisar någon vinst eller mycket låg vinst. Huvudsyftet med de nya reglerna är att försvåra för aggressiva skatteupplägg.

Företag i fastighetsbranschen och tillväxtföretag kommer att påverkas särskilt. Reaktionen från näringslivet har varit avvisande.

Förslaget i sin helhet finner du här på regeringens webbplats.

En kommentar om förslaget kan du läsa i sydsvenskan här.